Αντλίες ΖΝΧ Energie - Iris Hellas-Φωτοβολταικα

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αντλίες ΖΝΧ Energie

ΑΠΕ & Θέρμανση > Συστήματα Θέρμανσης & ZNX > Αντλίες Θερμότητας & ΖΝΧ

Energie Σειρά Aquapura Split - Αντλία Θερμότητας ΖΝΧ

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού για ΖΝΧ με
COP 3.5 (EN225). Διαθέσιμα μοντέλα με 200/250 & 300 ltr & με ή δίχως εναλλάκτη.
Προγραμματισμός λειτουργίας.
Χρονοπρογραμματισμός.
Εμφάνιση θερμοκρασίας.

Brochure               Τεχν. Φυλλάδιο δίχως εναλλάκτη  

Τεχν. Φυλλάδιο με εναλλάκτη

Energie Aquapura heat pumps

Σειρά Aquapura Monobloc - Αντλία Θερμότητας ΖΝΧ

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού για ΖΝΧ με
COP 3 (EN225). Διαθέσιμα μοντέλα με 300 ltr & με ή δίχως εναλλάκτη.

  • Προγραμματισμός λειτουργίας.

  • Χρονοπρογραμματισμός.

  • Εμφάνιση θερμοκρασίας.

  • Anti Legionella cycle


Brochure                  Τεχν. Φυλλάδιο δίχως εναλλάκτη  

Τεχν. Φυλλάδιο με εναλλάκτη

Energie Ecothermo Solar Thermodynamic
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού